T¾tterepŒ

FÆLLESKAMPAGNE FOR HANDELSGYMNASIERNE I REGION SYDDANMARK DER VISER, AT UDDANNELSEN BRINGER DIG ”TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN”.

Gymnasiale uddannelser handler da bare om at sidde med næsen i en støvet bog. Nej – ikke når det gælder HHX. Her bruger man gæstelærere fra erhvervslivet, og eleverne kommer i praktik i virksomheder, hvor de kan prøve deres tillærte færdigheder af og påbegynde deres fremtidige karriere. Med andre ord er HHX tættere på virkeligheden.

Handelsgymnasierne i Region Syddanmark kæmpede med fordomme og forældet viden om uddannelsen. De ønskede at kommunikere til elever i 7. – 10. klasse, at HHX er adgangsgivende til videregående uddannelser og samtidig har noget, de andre ungdomsuddannelser ikke har – en direkte åre til erhvervslivet.

Kampagnen, ”tættere på virkeligheden” består af annoncer og reklamefilm, der i ét billede viser, at man som elev på HHX er tættere på den verden, man er på vej ud i.

Unge mennesker tager deres uddannelse alvorligt, så kampagnen har et seriøst udtryk. Men samtidig har vi lånt lidt drama fra film og spil for at skabe den nødvendige opmærksomhed og dynamik i billederne.

Tætterepå

Tætterepå